Dediščina

Kategorije
Kategorije

Projekt PPSCO

Projekt »Moč osebnih zgodb pri soočanju s pozabo« je namenjen krepitvi praks spominjanja na holokavst in druge genocide, storjene med drugo svetovno vojno.

Stolpersteine

Stolpersteine (slovensko: tlakovci spomina ali spotikavci)

Judi na Slovenskem

Materialnih ostankov, ki bi izpričevali judovsko prisotnost na Slovenskem v zgodnjih stoletjih, tako rekoč ni, zato ni znano, kdaj točno so se Judi naselili v slovenskih deželah. Kljub relativni številčni majhnosti pa so na Slovenskem pomembno sooblikovali gospodarsko in kulturno podobo današnje Slovenije.

Judi v Mariboru

Mariborsko judovsko skupnost zagotovo lahko štejemo med največje srednjeveške judovske skupnosti na Slovenskem, Maribor pa med kulturna in gospodarska središča judovstva v tedanjih notranjeavstrijskih deželah.

Znani mariborski Judje

V Mariboru je v srednjem veku ter v 19. in 20. stoletju živelo več pomembnih Judov. Tukaj predstavljamo zgolj nekaj njihovih zgodb

Mariborska sinagoga

Sinagoga v Mariboru je glede na vlogo in pomen mariborske judovske skupnosti zavzemala mesto ene najpomembnejših sinagog na Štajerskem.

Antisemitizem

Antisemitizem: nazor, gibanje, ki je proti semitom, Judom, navadno iz političnih ali gospodarskih razlogov. Je izraz poznega 19. stoletja, ki označuje protijudovska stališča in dejavnosti. Danes zajema predsodke proti Judom od starih predkrščanskih časov do sodobnih političnih pregonov, pri čemer se je narava antisemitskih predpisov iz dobe v dobo spreminjala.

Antisemitizem na Slovenskem

Slovenski antisemitizem 20. stoletja je bil posledica sledenja tokovom iz neposredne bližine in širšega prostora. Bil je pojav v okolju, v katerem ni avtohtonega izvora in ne predstavlja močnejše zgodovinske dediščine.

Holokavst (Šoa)

Holokavst (lat. holocaustum iz gr. holókauston ‘žgalna daritev’): oznaka za nacistično množično uničevanje, zlasti Judov, med drugo svetovno vojno.

Holokavst na Slovenskem

Med drugo svetovno vojno je bila tudi na Slovenskem uničena gospodarsko prominentna in organizirana judovska srenja.

Projekt “Šoa – spominjajmo se”

Vsi programi v projektu nagovarjajo javnost za trajno pomnjenje in spominjanje na največje zlo 20. stoletja; da ne bi bilo nikoli pozabljeno, predvsem pa – da se ne bi nikoli in nikjer več ponovilo.

Projekt “Tlakovci spomina”

V okviru pobud Sinagoge Maribor za krepitev spomina na žrtve holokavsta smo v sodelovanju s Prvo gimnazijo Maribor in Mariborsko knjižnico ter s podporo ZRC SAZU izoblikovali pobudo, ki sledi evropskim prizadevanjem za ohranjanje zgodovinskega spomina na vse žrtve nacionalsocializma v obdobju 1933–1945 oziroma na največji genocid v zgodovini človeštva – na holokavst.

Projekt “Kamnite solze”

Kamnite solze so mednarodni projekt, osredotočen na razvijanje načinov obeleževanja za tri dneve spominjanja na holokavst in genocid nad Romi (porajmos) s poudarkom na izobraževalnih vsebinah in promociji ter spodbujanju tovrstnih dejavnosti tako v Sloveniji kot tudi v bližnjih državah.

Projekt Krokus

Projekt Krokus je projekt, namenjen mladim od desetega leta dalje, da bi se spominjali vseh otrok, ki so umrli v holokavstu.

Projekt “Never Forget”

Nikoli ne smemo pozabiti – v spomin in opomin na holokavst ter za spodbujanje strpnosti in solidarnosti v EU

Projekt “UNITED”

Projekt UNITED (združeni) – UNderstand (razumeti), Inform (informirati), Think (razmišljati), EDucate (izobraževati) je medinstitucionalno sodelovanje javnih institucij, organizacij civilne družbe in pedagoških institucij, ki vključuje strokovnjake za judovsko zgodovino in izobraževanje iz Hrvaške, Italije, Slovenije in Poljske.

Genocid nad Romi

Romi predstavljajo največjo etnično manjšino v Evropi, javno védenje o njihovi kulturi in zgodovini pa je kljub temu skromno ali ga sploh ni. V družbi so še vedno močno zakoreninjeni predsodki proti Romom, ti pa so tudi zaradi tega odrinjeni na sam rob družbe.

Publikacije in druga gradiva

Avdio-vizualno gradivo

Sinagoga v 360°

Virtualni 360° ogled srednjeveške sinagoge v Mariboru.

Razstave za izposojo

V Sinagogi Maribor vam nudimo 24 različnih razstav, ki si jih lahko brezplačno izposodite in jih razstavite v vaših razstaviščih, šolah, knjižnicah,…

Scroll to Top
Skip to content