Tlakovci spomina v Lendavi, Murski Soboti in Ljubljani

Tlakovci spomina v Lendavi, Murski Soboti in Ljubljani

17. 09. 2019 
– 18. 09. 2019

Umetniški projekt Gunterja Demniga “Tlakovci spomina” (Stolpersteine) poteka od leta 1994 po načelu “en tlakovec za eno ime”. Projekt obuja do pred kratkim brezimne in pozabljene žrtve nacizma. Gre za standardizirano spominsko obeležje v obliki kamnitega tlakovca, prevlečenega s slojem medenine, v katerega so vgravirani osebni podatki posamezne žrtve.

Doslej je bilo v Mariboru, kot prvem kraju v Sloveniji, že postavljenih 12 tlakovcev spomina, v Ljubljani pa 23. Vseh skupaj jih je bilo od leta 1996 postavljenih že več kot 70.000.

Tlakovce spomina (znane tudi s poimenovanjem ‘spotikavci’) bomo polagali 17. 9. 2019 v Lendavi in Murski Soboti, 18. 9. 2019 pa nato še v Ljubljani. Vsak tlakovec z osebnimi podatki žrtev bo postavljen pred hišo, ki je bila zadnji znani naslov osebe.


17. 9. 2019, ob 13.00, Lendava:

Glavna ulica 13: Ludvik Blau, Magda Blau, Livija Blau

Glavna ulica 46: Dora Balkányi, Aleksander Balkányi, Elizabeta Balkányi

Glavna ulica 68: Roza Schwarz, Josip Schwarz, Roza Schwarz, Tomislav Schwarz, Vera Schwarz

Ker je Lendava v dvojezičnem območju, mora po zakonu vsaka oseba dobiti 2 tlakovca, enega slovenskega in enega madžarskega.


17. 9. 2019, ob 16.00, Murska Sobota:

Ulica Staneta Rozmana 1: Bela Berger, Laura Berger, Liza Berger

Slomškova ulica 23: Izidor Hahn, Irena Hahn, Šarika Hahn, Andrej Hahn

Slovenska ulica 47: Sigmund Frim, Ladislav Frim, Katarina Frim, Nikolaj Frim


18. 9. 2019, ob 10.00, Ljubljana:

Krojaška ulica: Miroslav Frankl, Klara Frankl

Resljeva cesta 7: Ing. Emil Hoffmann, Elza Hoffmann, Bruno Klemenčič, Marija Klemenčič

Dalmatinova ulica 15: Jelka Fischer, Regina Fischer

Igriška ulica 2: Alfred Heilig, Marija Heilig, Liselotte Heilig

Erjavčeva 29: Pavel Pollak, Marija Pollak, Nives Cvetko, Riko Pollak, Tanja Benulić

Medvedova ulica 13: Josipina Bolaffio, Amadeo Bolaffio

Celovška cesta 44: Samuel Mangel, Sabina Mangel, Emanuel Maks Mangel

Scroll to Top
Skip to content