Zgodovina Judov v Mariboru in po svetu

Zgodovina Judov v Mariboru in po svetu

23. 10. 2019 

V Sinagogi Maribor bosta od 23. 10. 2019 do januarja 2020 na ogled dve razstavi: “Zgodovina mariborskih Judov ter njihove sinagoga” in “Judovska diaspora”. Vljudno vabljeni!

Mariborska sinagoga je ena najstarejših še stoječih sinagog v Evropi, zgradila pa jo je pomembna in bogata srednjeveška judovska skupnost v Mariboru. Razstava nas popelje skozi zgodovino Judov v Mariboru; od njihovega prihoda na to območje, življenja v srednjeveškem Mariboru, pomena mariborske sinagoge, slavnega mariborskega rabina Iserlajna, izgona Judov iz Maribora, družine Morpurgo, pa vse do obnovitve sinagoge.

Diaspora je po svetu razseljeno prebivalstvo, ki goji kolektivni spomin na skupno domovino. Judje so v Evropi neprekinjeno živeli dva tisoč let v spreminjajočem se svetu integracije in segregacije, premestitev in selitev, strpnosti in diskriminacije, priložnosti in preganjanja. Čeprav je bila Evropa dom Judom v različnih krajih in časih, so se vedno zavedali, da imajo še en dom. Judovsko življenje, obredje in molitve so bili ves čas usmerjeni – dobesedno in v prenesenem pomenu – proti Vzhodu: proti Jeruzalemu in Deželi Izrael. Razstava ponuja kratek pregled navdušujoče zgodbe o judovski diaspori v Evropi, kot jo pripoveduje izbrano zgodovinsko in sodobno gradivo iz zbirk Narodne knjižnice Izraela.

Scroll to Top
Skip to content