Vsako leto eno ime – Zora Pičulin

Vsako leto eno ime – Zora Pičulin

24. 01. 2014 

Nacistično preganjanje Judov med drugo svetovno vojno je bilo silovito in le redki Nejudi so si upali pomagati žrtvam uničujoče rasne politike. Yad Vashem – svetovni dokumentacijski, raziskovalni, izobraževalni in komemorativni center holokavsta – že desetletja raziskuje zgodbe teh pogumnih posameznikov, ki so Jude reševali pred gotovo smrtjo, in jim podeljuje nazive Pravičnikov med narodi.

Med pravičniki iz vsega sveta je tudi nekaj Slovencev: Uroš Žun, Andrej Tumpej, Zora Pičulin, Ivan Breskvar, Franjo Punčuh, Ljubica in Ivan Župančič ter Olga Neuman (Rajšek) in Martina Marković Levec, ki sta sicer uvrščeni na seznam hrvaških oziroma srbskih pravičnikov. V sklopu prizadevanj po celoviti znanstveni predstavitvi holokavsta je bilo pod okriljem projekta Šoa – spominjajmo se zasnovano znanstveno srečanje Vsako leto eno ime, na katerem javnost seznanjamo z najnovejšimi izsledki raziskav s področja zgodovine holokavsta in obenem predstavljamo življenjske zgodbe slovenskih pravičnikov.


Letošnje znanstveno srečanje Vsako leto eno ime bo posvečeno pravičnici Zori Pičulin, ki je med vojno rešila dveinpolletnega Šaula Gatenja. Mali Šaul je tik pred množičnimi aretacijami in deportacijami Judov v Skopju (Makedonija) zbolel in je bil premeščen v bolnišnico, kjer je zanj skrbela varuška Zora Pičulin. Po spletu okoliščin ga je rešila iz bolnišnice in je kot edini član sefardske družine Gatenjo preživel vojno. Zora Pičulin je bila za pravičnico med narodi razglašena leta 1975. Njeno zgodbo bo predstavil dr. Marjan Toš, na srečanju pa bo mogoče prisluhniti tudi predavanjem Borisa Hajdinjaka o prekmurskih Judih med holokavstom, mag. Klemna Brvarja o Judih v delovnih enotah madžarske vojske, mag. Renata Podbersiča o Judih v Ajdovščini, doc. dr. Veri Klopčič o podobah Romov v izsledkih raziskovanj o romskem genocidu, dr. Otu Lutharju o literarni govorici najmlajših žrtev holokavsta, dr. Borisu Gombaču o odkrivanju otroške internacije v italijanskih koncentracijskih taboriščih ter mag. Francu Kuzmiču o poučevanju zgodovine holokavsta. Ob zaključku srečanja bosta dr. Oto Luthar in Alenka Markov predstavila nedavno izdano knjižico Neznane sledi (judovstvo, antisemitizem in holokavst v slovenski zgodovini), Marjetka Berlič pa bo predstavila primer dobre prakse poučevanja o holokavstu na OŠ Draga Kobala Maribor.

Znanstveno srečanje, ki bo potekalo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, bo v imenu zunanjega ministra Karla Erjavca, častnega pokrovitelja projekta, odprl državni sekretar mag. Igor Senčar, zbrane goste in občinstvo pa bosta nagovorila tudi prof. dr. Borut Holcman, predsednik Sveta zavoda Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, in dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor.

Program

Znanstveno srečanje je bilo pripravljeno okviru projekta Šoa – spominjajmo se 2014, ki je bil izveden s podporo Ministrstva Republike Slovenije za zunanje zadeve, Mestne občine Maribor, izraelskega veleposlaništva na Dunaju in Mednarodne zveze za spomin na holokavst – IHRA.

Soorganizator znanstvenega srečanja je Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Scroll to Top
Skip to content