Vid Morpurgo in njegov čas

Vid Morpurgo in njegov čas

14. 06. 2016 
– 05. 09. 2016

Muzejsko-dokumentarna gostujoča razstava Mestnega muzeja Split predstavlja življenje in delo Vida Morpurga, ene najvidnejših osebnosti Splita v drugi polovici 19. in na začetku 20. stoletja.

18. marca 1496 je cesar Maksimilijan I. izdal odlok o izgonu Judov s Štajerske, Dunajskega Novega mesta in Neunkirchna. Mariborski Judje, tedaj del ene najbolj cvetočih in pomembnih judovskih skupnosti v vseh notranjeavstrijskih deželah, so tako morali zapustiti mesto ob Dravi in se odseliti v druge kraje. V novih krajih so posamezni pregnani mariborski Judje prevzeli priimek Marpurgo ali Morpurgo in s tem ime nekdanjega domačega kraja ponesli v svet.

V letu 2016 mineva 520 let od srednjeveškega izgona Judov s Štajerske oziroma iz Maribora, zato smo v spomin in opomin na ta prelomni dogodek v Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor zasnovali dveletni projekt Po poteh mariborskih Judov. Z njim želimo javnosti predstaviti tako srednjeveško zgodovino mariborskih Judov kakor tudi – na primeru družine Morpurgo – njihove življenjske poti in usodo v zadnjih petih stoletjih. V sklopu projekta pripravljamo različne programe, od predavanj in predstavitev, mednarodnega znanstvenega srečanja do pedagoško-andragoških aktivnosti, začetek in zaključek projekta pa bosta zaznamovali dve razstavi. Prva je prav pričujoča razstava Vid Morpurgo in njegov čas, ki jo je pripravil Mestni muzej Split.


Vid, tudi Vito, Morpurgo se je rodil v ugledni splitski judovski družini. Kot knjigarnar in založnik, ustanovitelj znamenite, še danes delujoče Knjigarne Morpurgo, trgovec, politik, industrialec in podjetnik, ki se je ukvarjal s proizvodnjo likerjev in vina in ki je pripomogel k razvoju splitskega vinogradništva in vinarstva, pobudnik prve parne opekarne v Splitu, predsednik splitske Trgovsko-obrtne zbornice, poslanec v dalmatinskem zboru, občinski predsednik ter predsednik Prve ljudske dalmatinske banke je bil med najbolj angažiranimi splitskimi ugledneži, ki so bili politično in kulturno dejavni prav v času narodnega preporoda v Dalmaciji. Kljub izjemno pomembni vlogi, ki jo je odigral v političnem, gospodarskem in kulturnem razvoju Splita in Dalmacije, pa je zmeraj ostajal nekako v senci in morda prav zato, deloma pa tudi zaradi političnih okoliščin in uničenja arhiva splitske judovske občine v drugi svetovni vojni, njegova vloga v družbeno-političnem življenju Splita več desetletij v javnosti ni bila dovolj cenjena, njegovo delo in delovanje pa prav tako ne dovolj raziskana. Z razstavo je Mestni muzej Split javnosti prvič doslej skušal celoviteje predstaviti življenje in delo te velike in prizadevne splitske in dalmatinske osebnosti.

Častna pokroviteljica gostovanja razstave Vid Morpurgo in njegov čas je njena ekscelenca Vesna Terzić, hrvaška veleposlanica v Sloveniji.

Programe Sinagoge Maribor financira Mestna občina Maribor. Gostovanje razstave je podprla tudi Krka, d. d., Novo mesto.

Scroll to Top
Skip to content