Ulica K

Ulica K

13. 10. 2021 

Vabljeni na predstavitev romana slovensko-izraelske avtorice Miriam Steiner Aviezer Ulica KKnjigo bo predstavil dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU.

Ulica K je tretji roman slovensko-izraelske avtorice Miriam Steiner Aviezer. Podobno kot v prvih dveh, Vojaku z zlatimi gumbi in Dear Mary, avtorica tudi v zadnjem delu opisuje realno življenje znanih in neznanih posameznic. Različna sta samo čas in prostor dogajanja. Prvi dve deli sta neposredno in posredno povezani z drugo svetovno vojno, v romanu Ulica K pa se srečamo s sodobniki časa, ki je spomin na vojno v veliki meri prekril oziroma razkril druge stiske. Ob posredni tematizaciji svobode govori tudi o vsakdanjem življenju generacije, soočene z življenjem, ki ga je v veliki meri ukrojila vojna generacija.

Osrednja akterka zgodbe je bolj ali manj anonimizirana predstavnica prve povojne generacije, ki jo bolj kot prozaične tegobe vsakdanjega življenja zanimajo svet umetnosti in njeni akterji, med katerimi posebej izstopa Dane Zajc. Avtorico zanimajo predvsem njegova duhovna stiska, njegovi strahovi in način prilagajanja na banalnosti vsakdanjika. V soočanju obeh svetov, sveta prozaičnih dnevnih rutin in sveta kreativnosti, se pred bralcem odpira življenjski svet, ki ga ni mogoče najti v zgodovinskih učbenikih, a prav ta izsek urbanega življenja je odločilno zaznamoval šestdeseta leta 20. stoletja v Sloveniji. Roman je izdal Inštitut za kulturne in spominske študije, izšel pa je pri Založbi ZRC SAZU. (Vir: spletna stran Inštituta za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU)

Vljudno vabljeni!

 

Prireditev je del projekta Evropski dnevi judovske kulture 2021.

Programe Sinagoge Maribor financira Mestna občina Maribor.

Scroll to Top
Skip to content