Irena Zemljič Gajser: Emanacija simbolov

Irena Zemljič Gajser: Emanacija simbolov

04. 11. 2015 
– 31. 12. 2015

Mariborsko umetnico Ireno Zemljič Gajser odlikuje prepoznaven likovni slog, s katerim raziskuje zlasti notranje strukture tako stvarnega kot metafizičnega mikrokozmosa. Temu ostaja zvesta tudi v najnovejšem ciklusu, posvečenem umetniškemu raziskovalnemu popotovanju v simbolni svet judovskega kulturnega izročila.

Irena Zemljič Gajser se v svojem likovnem ustvarjanju vseskozi sprehaja med abstraktnim in realističnim, navidezni barvni monotoniji in oblikovno prepoznavnemu minimalizmu pa ostaja avtorica zvesta tudi v najnovejšem ciklusu Emanacija simbolov. V njem se podaja na intenzivnejše umetniško raziskovalno popotovanje v svet judovskega kulturnega izročila, ki mu prvič doslej namenja povsem samostojno serijo likovnih stvaritev. Osnovno slikovno površino del določa izrazita temno modra podlaga, ki ustvarja nevtralno ozadje za strukturne analize enajstih, z judovstvom neločljivo povezanih kultnih predmetov in ideoloških entitet. Ti so na monokromno barvno podlago maloformatnih kvadratnih površin aplicirani bodisi v njenih svetlejših ali belkastih odtenkih bodisi kot peskasti nanosi, pri čemer pa njihova normativna pojavnost nikoli ni v celoti razgrnjena. Še več, s segmentacijo enega in istega predmeta – motiva na posamične oblikovne izseke se umetnica po eni strani poigrava z njihovimi fizičnimi značilnostmi, strukturno določenostjo in notranjo dinamiko, po drugi strani pa z nizanjem izsekov v vertikalni kolaž stopnjuje tako občutek simbolnega in mističnega koncepta predstavljenih motivov kakor tudi umetniški učinek nastalih likovnih del. Ker umetnica izbrane motive v pojavnem smislu zgolj nakazuje, se upodobljene podobe v končnem izrazu zrcalijo kot slikovne emanacije primarnih oblikovnih potez, skozi katere pa preseva njihovo resnično, tj. metafizično bistvo.


Irena Zemljič Gajser je diplomirala na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. Doslej je sodelovala na številnih slikarskih kolonijah, ex temporih in dobrodelnih prireditvah, razstavljala pa je na več kot petnajstih samostojnih in več kot petdesetih skupinskih razstavah doma in na tujem. Med drugim je predsednica Društva likovnih umetnikov Maribor (DLUM), članica izvršnega odbora ZDSLU in članica Sveta zavoda Koroške galerije likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Živi in ustvarja v Mariboru.

Projekt je podprla Mestna občina Maribor.

Scroll to Top
Skip to content