Religijski pojmovnik za mlade

Religijski pojmovnik za mlade

20. 03. 2019 

Založba Aristej in Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor vas v sredo, 20. marca 2019, ob 18. uri vabita v Sinagogo Maribor, Židovska ulica 4, na predstavitev knjige Religijski pojmovnik za mlade in pogovor z avtorjem Gorazdom Andrejčem.

»Prav zaradi tega, ker je religija polje kulturnih bojev, vkopanih mnenj, neredko močnih čustev, včasih pa celo vojn, moramo biti pri njenem preučevanju pozorni, potrpežljivi, natančni in odprtega uma. Religije se je, kot vsakega družbenega pojava, treba lotiti kritično in znanstveno. Nerazumevanje religijskih pogledov na življenje (če smo nereligiozni), in obratno, nerazumevanje ali obtoževanje ateističnega pogleda na življenje in religijo (če smo religiozni) sta navadno znak pomanjkanja posluha za druge in drugačnost. Kakršnokoli je že naše stališče do religije, duhovnosti, boga ali bogov, je družbeni dialog med neverujočimi in verujočimi neizogiben, če želimo živeti v vsaj minimalno urejeni in svobodni politični skupnosti.«

Ta odlomek iz uvoda v knjigo nam ponazarja, da avtorja odlikujejo širina, natančnost, interdisciplinaren znanstveni pristop, predvsem pa odprtost do vseh oblik religije in ateizma. Gorazd Andrejč nam predstavi največje svetovne religije, njihov zgodovinski razvoj, medsebojno vplivanje, konflikte in vlogo v družbi. Posebno poglavje posveti soočenju religij z razumom in znanostjo ter procesom sekularizacije in desekularizacije v sodobnih družbah. Judovstvo, ki je v svetovnem merilu ena manjših religij, ima v knjigi tudi svoje poglavje, saj brez njega ne bi bilo dveh največjih svetovnih religij: krščanstva in islama.

Gorazd Andrejč, ki je na začetku svoje poklicne poti poučeval filozofijo na II. gimnaziji v Mariboru, je doktoriral iz filozofije religije na Univerzi v Exetru v Veliki Britaniji. Trenutno je predavatelj in raziskovalec na več fakultetah in inštitutih v Sloveniji in tujini. Z njim se bo pogovarjala urednica Emica Antončič.

S predstavitvijo knjige dr. Gorazda Andrejča se bo v Mariboru obenem začel tudi spremljajoči del programa letošnjega 5. Festivala Hiša strpnosti, Ljubljana 2019.

Scroll to Top
Skip to content