Vabilo k sodelovanju – posebna številka revije Edinost in dialog

Vabilo k sodelovanju – posebna številka revije Edinost in dialog

31. 03. 2020 
– 30. 09. 2020

Vabilo k sodelovanju – posebna številka revije Edinost in dialog: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga

Revija Edinost in dialog bo v sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in s podporo ARRS raziskovalnega programa Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti P6-0262(A) v drugi številki letnika 75 (2020) obeležila 55. obletnico objave koncilske izjave Nostra Aetate (NA), ki je omogočila sistematičen dialog med Katoliško cerkvijo in judovstvom. Posebna številka bo obravnavala teološka, zgodovinska in kulturna vprašanja, oblikovana v zadnjih desetletjih, in poudarila poseben status judovsko-katoliškega dialoga. Judovske korenine krščanstva na edinstven način določajo njun medsebojni dialog in medsebojno razumevanje (Evangelii gaudium, 247). Papež Frančišek spodbuja k celostnemu dialogu in k preraščanju zgolj akademskega sodelovanja: »Do sedaj se je judovsko-krščanski dialog pogosto odvijal v okolju, bolj dodeljenem strokovnjakom. Specifična poglobitev in poznavanje sta bistvena, a nista dovolj. Ob tej poti je treba hoditi po še eni, širši, kjer se razdajajo sadovi, da dialog ne bi ostal izključna pravica nekaterih, ampak bi postal rodovitna priložnost za mnoge. Prijateljstvo in dialog med judi in kristjani sta namreč poklicana prestopiti meje znanstvene skupnosti.« (Vatikan, 28. februar 2019)

Ob tej priložnosti bomo 3.-4. novembra 2020 v prostorih Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor pripravili simpozij, ki bo obravnaval naslednje sklope oz. tematske bloke:

1. Nostra Aetate in onkraj
Predstavitev izjave NA in/ali uradnega odnosa Katoliške cerkve do judovstva (zgodovina tega odnosa, vpliv izjave …), predstavitev pravoslavnih odnosov z judovstvom ipd.

2. Judovsko-krščanski dialog v Sloveniji in onkraj
Judovstvo v Sloveniji v stiku z okoljem, na različnih področjih (npr. arhitektura, običaji, jezik …).

3. Pomembne in vidne osebnosti
Predstavitev avtorjev (Martin Buber, Jacob Neusner, Ratzinger Benedikt XVI. idr.), njihovih naporov in del na področju judovsko-krščanskega dialoga.

4. Razmerje med Staro in Novo zavezo
Pomen NZ za Jude in dialog, pomen SZ za kristjane in dialog, različna teološka, eksegetska, dogmatična, patristična vprašanja, antični viri za judovsko-krščanski dialog …

5. Različne pobude in izzivi dialoga z judovstvom za sodobno krščansko teologijo in medreligijski dialog v pokoncilskem obdobju.

– Izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, glavni in odgovorni urednik
– Doc. dr. Samo Skralovnik, pomočnik glavnega in odgovornega urednika
– Izr. prof. dr. Irena Avsenik Nabergoj, vodja ARRS raziskovalnega programa
– Boris Hajdinjak, direktor Sinagoge Maribor

Revija Edinost in dialog, revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, je znanstvena revija Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z recenzijo. Uvrščena je v baze Scopus, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), RTA (Religious and Theological Abstracts), ATLA (American Theological Library Association) in dLib (Digitalna knjižnica Slovenije).

 

ČASOVNICA

Naslov prispevka skupaj s povzetkom (200–300 besed) in ključnimi besedami (5–7) pošljite na naslov uredništva do 31. marca 2020.

Celoten prispevek pošljite v recenzijo do 30. septembra 2020. Prosimo, da pri pripravi prispevkov dosledno upoštevate metodologijo revije (glej priložena Navodila sodelavcem).

– Prispevek, ki ga avtor pošlje na naslov revije Edinost in dialog, je besedilo, ki še ni bilo objavljeno drugod niti ni drugod v recenzijskem postopku. Besedilo je treba poslati v elektronski obliki na naslov revije (edinost-dialog@teof.uni-lj.si). Objave v reviji se ne honorirajo.

 

Organizacija:

– Edinost in dialog
– Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru
– Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Scroll to Top
Skip to content