Spomin

Spomin

27. 12. 2023 
– 27. 12. 2023

Narodna knjižnica Izraela je ob Evropskih dnevih judovske kulture 2023 pripravila tematsko razstavo Spomin. Z njo predstavlja del svojega obsežnega fundusa, od arhivskega gradiva, knjig, listin, dokumentov, dnevnikov, spominov do razglednic, odlomkov iz tiska, zgodovinskih fotografij, drobnega tiska in podobno, posebni poudarek pa je ob tem na izboru gradiva, ki odraža bogato in večstoletno kulturnozgodovinsko izročilo evropskih judovskih skupnosti.

Spomin ima več razsežnosti ter zajema tako notranje, osebne spomine na to, kar smo sami doživeli in izkusili, kot tudi zunanje, kolektivno spominjanje na to, česar ni več. Spomin je do neke mere brezčasen, saj se prenaša iz generacije v generacijo in je v pisni obliki ohranjen še dolgo po življenju tistih, v mislih katerih se je izoblikoval. Obenem je tudi trdno zasidran v času, opisan in določen s trenutkom, v katerem je nastal. Primerjava uradne knjige – registra posamezne judovske skupnosti (pinkas) s primerkom drobnega tiska, kot je letak ali vabilo na poroko, razkrije, da je bil prvi ustvarjen kot spominsko orodje, drugi pa kot bežno pričevanje enega samega trenutka. A vendar sta oba neločljivo povezana s svojimi prvotnimi ustvarjalci in časom, v katerem so živeli.

V Sinagogi Maribor, ki je nacionalni koordinator mednarodnega projekta Evropski dnevi judovske kulture v Sloveniji, smo pripravili slovenski prevod razstave Spomin. Izvirno razstavo smo v njeni slovenski različici obogatili še z nekaj dodatnimi pojasnili, ki so v besedilu označena z zvezdico (*).

Prijazno vabljeni na VIRTUALNI OGLED RAZSTAVE SPOMIN.

Za dostop do dodatnega digitalnega gradiva in poglobljen vpogled v zgodbe, skrite v njem, pa obiščite tudi spletno stran Narodne knjižnice Izraela.

Scroll to Top
Skip to content