Malin G. Kundi: Šehina – 4 matriarhinje

Malin G. Kundi: Šehina – 4 matriarhinje

14. 09. 2014 
– 31. 10. 2014

Šehina je sinonim za B.ga, hkrati pa predstavlja njegov ženski vidik, ki je izražen v božanski prisotnosti med ljudmi. V hebrejščini je beseda Šehina ženskega spola in pomeni »bivanje, prebivanje, ustaljenost«; v samostalniški in glagolski obliki je moč te besede velika: dejanje bivanja, stanje biti, stanovati, se nekje ustaliti. Šehina izraža eksil, izgon, ki pa je živahne in radostne narave. Izraz Šehina nas opominja, da ni ločitve med (u)stvarjenim in božanskim.

Avstrijsko-nemška judovska umetnica in fotografinja Malin Gabriele Kundi se ob svoji prvi predstavitvi v slovenskem prostoru predstavlja z izbranim naborom fotografij, likovnih del in zvočnih instalacij, ki jih je povezala v zanimivo umetniško refleksijo na kabalistično idejo Šehine v navezavi na štiri biblične matriarhinje – Saro, Rebeko, Rahelo in Leo – kot stebrov judovskega družinskega življenja in izročila. Razstavljena dela tako utelešajo različne ideje, razmišljanja in molitve ter s heterogenostjo izraznih medijev razkrivajo svojevrsten uvid v politiko spolov, identitete in feministične religiozne prakse.


Malin Gabriele Kundi se je rodila leta 1963 na Dunaju, zdaj pa že vrsto let živi in ustvarja v Kölnu. Njeni umetniški začetki segajo v leto 1981, ko je na šoli za grafično oblikovanje na Dunaju opravila strokovni izpit iz fotografije in se z njo začela profesionalno ukvarjati. Od sredine devetdesetih let dalje, se je vse bolj posvečala tudi filmski in televizijski produkciji. V središču njenega zanimanja in ustvarjanja so zlasti motivi iz narave in potreti ter produkcija dokumentarno-reportažnih filmov in eksperimentalna videoumetnost. Je članica združenja GEDOK, znamenitega nemškega stanovskega združenja umetnic različnih panožnih zvrsti, ter pobudnica ustanovitve galerije ‘FemmeART’, namenjene predstavitvam in promociji izključno umetnic. Kot svobodna umetnica in fotografinja deluje od leta 2004.

Razstavo odpiramo v sklopu prireditev Evropskega dneva judovske kulture, ki je v letos posvečen temi žensk v judovstvu. Razstavo bo odprl izr. prof. dr. Borut Holcman. V kulturnem programu bo nastopila mariborska klezmer skupina Kontra-Kvartet.

Projekt so podprli Pošta Slovenije, Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v Sloveniji in Mestna občina Maribor.

Scroll to Top
Skip to content