Carmina Slovenica: Tehilim

Carmina Slovenica: Tehilim

20. 03. 2014 

Pomen glasbe v življenju Judov najdemo že v samih začetkih Geneze, saj so glasbeniki omenjani med tremi temeljnimi poklici. Glasbo so dojemali kot nekaj nujno potrebnega v vsakdanjem življenju, saj bogati človeško bivanje in vanj vnaša lepoto.

Judovska glasba se je razvijala v teku časa, skozi dolgo pot zgodovine. Tako je lahko globoko religioznega značaja – duhovne pesmi, napevi in refreni so pogosti v judovskih obredih po vsem svetu – lahko je posvetne narave. Značaj judovske glasbe močno variira glede na poreklo avtorja in časovno obdobje, v katerem je bila skladba napisana. Temu ustrezno raznolik je tudi program Tehilim, ki ga izvaja zbor Carmina Slovenica. Izbor skladb obsega širok glasbeni nabor, od sefardskih napevov, preko renesančne polifonije do sodobne literature, med izvedenimi skladbami bodo dela Erana Dinurja, Salomona Rossija, Boaza Avniha, Galie in Michaela Meltzerja, Yonija Rechterja, Ofre Haza, Flory Jagoda, Bezalela Alonija in Joshue Jacobsona. Dirigentka je Karmina Šilec.

Več o dogodku

Cena vstopnice: 5 EUR

Nakup vstopnic je možen v pisarni Carmine Slovenice na Partizanski cesti 12 v I. nadstropju.

Scroll to Top
Skip to content