Program Sinagoge

 

Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga

Mednarodni znanstveni simpozij

April 2021

Pred petinpetdesetimi leti je bila objavljena posebna koncilska izjava Nostra Aetate, ki je omogočila sistematičen dialog med Katoliško cerkvijo in judovstvom.

Revija Edinost in dialog bo drugo številko letnika 75 (2020), ki jo pripravlja v sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in s podporo ARRS raziskovalnega programa Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti P6-0262(A), posvetila prav 55. obletnici objave izjave Nostra Aetate. Ta je omogočila sistematičen dialog med Katoliško cerkvijo in judovstvom. Posebna številka bo obravnavala teološka, zgodovinska in kulturna vprašanja, oblikovana v zadnjih desetletjih, in poudarila poseben status judovsko-katoliškega dialoga.

Prispevki, ki bodo objavljeni v omenjeni izdaji revije Edinost in dialog, pa bodo predstavljeni tudi na mednarodnem znanstvenem simpoziju, ki bo predvidoma potekal v aprilu 2021 na mariborski enoti Teološke fakultete UL in v Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor.

Več podrobnosti o simpoziju je dostopnih tukaj.

Zbornik povzetkov

Digitalna verzija revije

logo_WEB_III_res


Slider by webdesign

Skip to content