Publikacije in druga gradiva

 

- Skralovnik, Samo, Od puščave do mize (katalog), Sinagoga Maribor, Teološka fakulteta UL, Enota v Mariboru, Maribor 2018.

Dediščina

- Bedrač, Marjetka, Morpurgo, Andrea. Morpurgi, potomci mariborskih Judov. Maribor: Sinagoga Maribor. 2018.

- Bedrač, Marjetka (ur.). Judje v Mariboru in na Štajerskem v srednjem veku. Maribor: Sinagoga Maribor (povzetki predavanj). 2017.

- Bedrač, Marjetka, Blagaić Januška, Tea. Vid Morpurgo in njegov čas. Maribor: Sinagoga Maribor. 2016.

- Podbersič, Renato. Judje na Goriškem. Maribor: Sinagoga Maribor (e-publikacija). 2016.

- Judovski jeziki. Maribor: Sinagoga Maribor (zloženka). 2016.

- Premk, Janez. Po sledeh judovske dediščine na Slovenskem. Maribor: Sinagoga Maribor (zloženka). 2011.

- Vsakdanjik v judovski tradiciji: gostujoča razstava Mestnega muzeja Ljubljana. Maribor: Pokrajinski muzej Maribor – Sinagoga (katalog). 2007.

 

Spominjanje in učenje o holokavstu in genocidu nad Romi

- Konceptualni okvir spominjanja in učenja o holokavstu in genocidu nad Romi. Maribor: Sinagoga Maribor. 2016.

Holokavst – antisemitizem

- Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst III. Lešnik, Nuša, Toš, Marjan (ur.). Maribor: Sinagoga Maribor. 2014.

- Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst II. Lešnik, Nuša, Toš, Marjan (ur.). Maribor: Sinagoga Maribor. 2013.

- Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst. Starman, Hannah, Šumi, Irena (ur.). Maribor: Sinagoga Maribor. 2012.

 

- Vsako leto eno ime: Erika Fürst. Auschwitz in prostor nekdanje Jugoslavije. Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor: Sinagoga Maribor (povzetki referatov. 2020.

- Vsako leto eno ime: Ivan in Ljubica Župančič. Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor: Sinagoga Maribor (povzetki referatov). 2019.

- Vsako leto eno ime: Elizabeta Savica Rožanc Horvath. Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor: Sinagoga Maribor (povzetki referatov). 2018.

- Vsako leto eno ime: Ivan Breskvar. Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor Sinagoga Maribor (povzetki referatov). 2017.

- Vsako leto eno ime: France Pončuh. Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor Sinagoga Maribor (povzetki referatov). 2016.

- Vsako leto eno ime: Marko Rosner. Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor Sinagoga Maribor (povzetki referatov). 2015.

- Vsako leto eno ime: Zora Pičulin, slovenska pravičnica med narodi. Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor Sinagoga Maribor (povzetki referatov). 2014.

- Vsako leto eno ime: Neznani slovenski pravičniki iz Prekmurja in Primorske. Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor Sinagoga Maribor (povzetki referatov). 2013.

- Vsako leto eno ime: Preganjanje Judov na območju okupirane Jugoslavije 1941-1945 (Slovenija, Srbija) in slovenski pravičnik Andrej Tumpej. Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor: Sinagoga Maribor (povzetki referatov). 2012.

- Vsako leto eno ime: Reševanje Judov 1938-1941 in slovenski pravičnik Uroš Žun. Hajdinjak, Boris et. al. Maribor: Sinagoga Maribor (povzetki referatov). 2011.

 

- Toš, Marjan. Antisemitizem na Slovenskem v luči nacionalnih in lokalnih vidikov antisemitizma 19. in 20. stoletja.

- Toš, Marjan. Andrej Tumpej – “Stari Balkanec” in slovenski Schindler iz Beograda. Maribor: Sinagoga Maribor (referat). 2012.

- Toš, Marjan. Groza brez maske ali upanje živi, dokler se ljudje spominjajo. Maribor: Sinagoga Maribor (prispevek za Večer). 2012.

- Toš, Marjan. “Holokavst – nenapisana zgodovina”. V: Babšek, Andreja et al. Zvezdna proga – razstava o holokavstu. Maribor: Sinagoga Maribor, Mariborska knjižnica (katalog). 2011.

- Toš, Marjan. Le kaj so storili, da so morali tako žalostno končati. Maribor: Sinagoga Maribor (prispevek za 7D). 2011.

- Razstava: Afera Dreyfus (1894-1906). Maribor: Pokrajinski muzej Maribor – Sinagoga (zloženka). 2010.

- Toš, Marjan. Zlo ni vsemogočno – mogoče se mu je upreti. Maribor: Pokrajinski muzej Maribor – Sinagoga (sporočilo za javnost). 2010.

- Toš, Marjan. Šoa – spominjajmo se! Maribor: Pokrajinski muzej Maribor – Sinagoga (sporočilo za javnost). 2010.

- Toš, Marjan. Vse več spominjanja o holokavstu tudi v Sloveniji. Maribor: Sinagoga Maribor.

Genocid nad Romi

- Porajmos – zamolčani genocid nad Romi. Klopčič, Vera, Bedrač, Marjetka (ur.). Maribor: Sinagoga Maribor. 2015.

- Romi v gibanju. Maribor: Sinagoga Maribor. 2013.

 

Dodatna literatura s področja učenja o holokavstu in genocidu nad Romi je dostopna tudi na spletni strani Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA).


Slider by webdesign